Over STILA

informatie over stila

Een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, hoe mooi zou dat zijn. Die gedachte heeft de Gemeente Assen er in 2015 toe gebracht om STILA op te richten: een zelfstandige stichting met als doel het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Met kennis, een netwerk aan deskundigen én financiële middelen. STILA is ván burgers en vóór burgers. Met eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid.

Visie

STILA heeft een heldere visie opgesteld:
“Assenaren faciliteren, stimuleren en inspireren om middels verbindende activiteiten met elkaar zorg te dragen voor verbetering van contact & verbinding tussen inwoners.
Inwoners initiëren de activiteiten en geven hier zelf invulling aan. Op deze manier ontstaat er een samenleving waarin mensen met elkaar initiatieven ontplooien waardoor contact & verbinding in deze gemeenschap versterkt wordt.”

Missie

De missie van STILA is gericht op het verbinden van mensen:
“STILA is een zelfstandige stichting die inwoners van de gemeente Assen stimuleert bij het organiseren van activiteiten waarbij het verbinden van mensen en het versterken van contact & verbinding centraal staat. De stichting doet dit door op aanvraag kennis, financiële en andere middelen en diensten ter beschikking te stellen voor activiteiten van inwoners die bijdragen aan deze missie.
De stichting wil eveneens kennis en ervaring borgen en delen met als doelen te leren, ontwikkelen en te vernieuwen. Het onderscheidt zich ook door haar simpele en snelle werkwijze.”

Mijn Buurt Assen

STILA is nauw verbonden met Mijn Buurt Assen. Samen met Mijn Buurt Assen bouwen we een netwerk waarmee we bewoners stimuleren een bijdrage te leveren aan de verbetering van de buurt en de leefomgeving. STILA en Mijn Buurt Assen werken daartoe nauw samen, wisselen kennis en contacten uit en inspireren elkaar. Toch hebben beide stichtingen een eigen werkterrein. Mijn Buurt Assen richt zich vooral op het bijdragen aan fysieke verbeteringen van wijken en buurten, terwijl STILA zich vooral bezighoudt met activiteiten gericht op een toename van de sociale samenhang in wijken en buurten. Omdat sommige aanvragen beide kenmerken in zich hebben, stemmen STILA en Mijn Buurt Assen met elkaar af op welke wijze dergelijke aanvragen worden afgehandeld.

STILA steunen?

Hoewel het werk van STILA veel verder gaat dan alleen het financieel ondersteunen van projecten, is geld wel een belangrijke manier om projecten mogelijk te maken. De Gemeente Assen levert daartoe jaarlijks een financiële bijdrage aan het werk van STILA. Bent u enthousiast geworden en wilt u het werk van STILA financieel onderstreunen? Dan nodigen wij u uit om uw bijdrage over te maken op IBAN:

  • NL86 RABO 0304 5226 35
  • ten name van Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen.

Heeft u vraag over financiële aspecten van STILA, stuur dan een mail naar de penningmeester: erwintollenaar@stila-assen.nl

Contactgegevens

Stichting Stimuleringsfonds Leefbaarheid Assen
Biezenveld 5
9407 GR Assen
info@stila-assen.nl

Organisatiestructuur

STILA bestaat uit een bestuur en twee panels:

  • Het panel STILA Wijkfonds
  • Het panel STILA Preventiefonds

Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstellen en bewaken van de missie en visie van de stichting. In die hoedanigheid draagt zij er zorg voor dat de panels binnen de gestelde doelen hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het uitdragen van de missie en visie naar buiten toe en is zij verantwoordelijk voor alle financiën van de stichting. In het bestuur zitten de volgende personen.

STILA heeft twee panels:

  • Het panel STILA Wijkfonds
  • Het panel STILA Preventiefonds

De panels zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van concrete aanvragen. Enerzijds door de betreffende aanvragen financieel te steunen, anderzijds door aanvragers te stimuleren en te faciliterten bij het gebruik van het uitgebreide netwerk van STILA. Verder stellen de panels kennis en draaiboeken beschikbaar om zo aanvragers te stimuleren en te helpen bij het opzetten van plannen en ideeën. Het STILA panel bestaat uit negen personen. Het panel Preventiefonds uit zeven personen.

Het werkgebied van STILA omvat de hele gemeente Assen, inclusief de omliggende dorpen. Elke wijk en elk dorp in de gemeente heeft een eigen wijkambassadeur die bewoners kan helpen bij het vormgeven van ideeën en hen van informatie kan voorzien. De wijkambassadeurs zijn een belangrijke schakel tussen de bewoners en STILA.

Documenten

Bij de oprichting heeft STILA bij de notaris statuten gedeponeerd in de vorm van een oprichtingsakte. Je treft deze statuten hier aan.

Ieder jaar stelt STILA een jaarverslag op. In bijgaand overzicht tref je de laatste jaarverslagen aan.

Heeft u een aanvraag gedaan bij Stila-Assen en bent u het niet eens met de beslissing van het panel? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de voorzitter van panel. In een persoonlijk gesprek zal de voorzitter uw bezwaar met u bespreken. Wanneer het gesprek met de voorzitter niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van Stila-Assen. Het bestuur zal uw klacht dan inhoudelijk met u bespreken. Mocht ook de uitslag van het gesprek met het bestuur van Stila-Assen uw bezwaar niet wegnemen, dan kunt u als laatste stap een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Assen. De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente kunt u raadplegen op de website van de Gemeente Assen.

Het bestuur van STILA

John_Matahelumual

John Matahelumual
Voorzitter

Erwin Tollenaar
Penningmeester

Karin Zwiers
Secretaris

Chris Niemeijer
Alg. bestuurslid en voorzitter Preventiepanel

rose-scholten

Rose Scholten
Alg. bestuurslid en voorzitter Wijkpanel

Mirjam Hadderingh
Alg. bestuurslid 

Leo van Gent
Alg. bestuurslid

Het STILA-wijkpanel

rose-scholten

Rose Scholten
Voorzitter

Annemiek Smit
Wijkpanellid

Henk-Jan van Veen
Wijkpanellid

210705-Bertus de Nekker

Bertus de Nekker
Wijkpanellid

vacature

Vacature
Wijkpanellid

Het STILA-preventiepanel

Chris Niemeijer
Voorzitter

Lieane Strating
Alg. panellid

Ineke Dilling
Alg. panellid

Fenny Wijnholds
Alg. panellid

Gerard Aikema
Alg. panellid

Herman Spoelstra
Alg. panellid

Administratie en ICT

Anja Eggens
Adm. medewerker Notulen/brieven

christiaan-koppelaar

Christiaan Koppelaar
ICT-zaken

Stila helpt en ondersteunt sociale ideeën in assen

Dit is STILA
Wijkfonds

STILA is een onafhankelijke en zelfstandige stichting. Met het Wijkfonds stimuleren en ondersteunen wij inwoners van de gemeente Assen bij het organiseren van sociale activiteiten. Dat doen wij met kennis, inspiratie en een financiële bijdrage.

Dit is STILA Preventiefonds

Het preventiefonds stimuleert individuele initiatieven in Assen gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Ook vrijwillige organisaties met nieuwe initiatieven gericht op preventie kunnen bij ons een aanvraag indienen.

Met veel plezier ben ik vrijwilliger bij STILA. Ik vind het prachtig om te zien hoe de gemeente Assen de verantwoordelijkheid voor het invullen van sociale projecten aan de bewoners/vrijwilligers heeft gegeven. STILA vind ik een inspirerende stichting, omdat ik graag bijdraag aan een prettige samenleving. Bij STILA kan ik daar op een hele directe en effectieve manier aan bijdragen.

Erwin Tollenaar
Penningmeester STILA

Ik ben vrijwilliger geworden bij STILA omdat ik aanvankelijk mee heb gedacht over het concept van het beheren van budgetten door inwoners het Welzijn en Zorg domein, om zodoende de zelfwerkzaamheid en de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Vervolgens vroeg de gemeente bij de oprichting of ik ook niet plaats wilde nemen in het bestuur. Ik ben echter de enige allochtoon in STILA (woon in Zwiggelte), maar aangezien ik van experimenten hou en dit een voor Nederland een unieke mogelijkheid was (en nog steeds is) om deze vorm van sociale innovatie te testen, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Ik doe dit nu al bijna 5 jaar en de maximale termijn is 6 jaar (3x 2 jaar), dus we zijn al op zoek naar opvolgers om in ieder geval ergens voor juni 2021 het stokje over te kunnen geven. We mogen best wel een beetje trots zijn op STILA. Het is voor mij haast een vanzelfsprekende manier hoe openbare bestedingen georganiseerd zouden moeten worden. Leg de verantwoordelijkheid voor handelen zo dicht mogelijk bij de inwoner, en probeer de invloed van betaalde krachten, professionals, zoveel mogelijk te leggen, daar waar hun expertise zit. We hebben de verantwoordelijkheid om publieke middelen goed te besteden. Dat voel je in STILA! Verder is vrijwilligerswerk de verzameling van gouden eieren waar Nederland rijk aan is. Daar moet je echter wel zorgvuldig mee omgaan. Blijft enkel de uitdaging hoe je dat op een goede manier in netwerken, met aandacht, kan organiseren, zodat het duurzaam is en kan blijven bestaan. STILA is een verborgen geheim in het Noorden van het land waar Assen best wel meer mee mag adverteren.

Bas Kloppenborg
Bestuurslid STILA