Agenda

Vergaderstructuur

Het bestuur en de panels van Stila hebben een vaste vergaderstructuur:

  • Het bestuur van Stila vergadert iedere derde dinsdag van de maand. 
  • Het Stila preventiepanel vergadert iedere tweede maandag van de maand. 
  • Het Stila wijkpanel vergadert iedere tweede woensdag van de maand.
  • Zomer- en winterstop: in de maanden juli, augustus en december vergaderen het bestuur en de panels niet. Wij verzoeken u daar rekening mee te houden bij het doen van uw aanvraag.

Belangrijk om te weten

Aanvragen dienen uiterlijk een week voor de eerste maandag van de maand te zijn ingediend. Onze panelleden hebben dan voldoende tijd om uw aanvraag te beoordelen en te behandelen. Uw aanvraag wordt tijdens de panelvergadering behandeld en u ontvangt binnen een week na behandeling van ons bericht over de afhandeling. 

Voorbeeld: wanneer de eerste maandag van de maand op 2 oktober valt, dient uw aanvraag uiterlijk 25 september bij Stila binnen te zijn om in de maand oktober te worden behandeld. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u binnen acht dagen bericht over het vervolgtraject.

Stila helpt en ondersteunt sociale ideeën in assen

Dit is STILA
Wijkfonds

STILA is een onafhankelijke en zelfstandige stichting. Met het Wijkfonds stimuleren en ondersteunen wij inwoners van de gemeente Assen bij het organiseren van sociale activiteiten. Dat doen wij met kennis, inspiratie en een financiële bijdrage.

Dit is STILA Preventiefonds

Het preventiefonds stimuleert individuele initiatieven in Assen gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Ook vrijwillige organisaties met nieuwe initiatieven gericht op preventie kunnen bij ons een aanvraag indienen.