Aanvraag doen

Doe mee!

Iedere Assenaar met een goed idee ter verbetering van de sociale leefomgeving kan bij STILA een aanvraag doen. Heb je een mooie activiteit bedacht die aan de voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier in! Kom je er niet uit, of wil je je plan liever mondeling toelichten? Neem dan contact op met de administratief medewerker van STILA.

Aanvraagformulier

Stap 1 van 2

 • Graag in 1 tot 3 woorden
 • Voor activiteiten van meer dan 500 euro graag het activiteitenplan uploaden, zie verderop bij de aanvraag
 • Ongeveer, bijvoorbeeld 30, 60 of 400
 • DD dash MM dash JJJJ
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx, Max. bestandsgrootte: 3 MB.
  Let op: het is alleen mogelijk om Word, Excel of pdf bestanden te uploaden. Deze bestanden eindigen op .doc, docx, xls, xlsx of pdf. ** LET OP !!! ZONDER begroting wordt de aanvraag niet behandeld.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx, Max. bestandsgrootte: 3 MB.
  Let op: het is alleen mogelijk om Word, Excel of pdf bestanden te uploaden. Deze bestanden eindigen op .doc, docx, xls, xlsx of pdf.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van STILA vult u het aanvraagformulier zo zorgvuldig mogelijk in. Het bewonerspanel van STILA zal uw aanvraag beoordelen en zal na ontvangst van uw volledig ingevulde aanvraag z.s.m. en uiterlijk binnen acht weken een beslissing nemen over de toekenning van een bijdrage.

 • De activiteit draagt direct bij aan het welzijn van de bewoners en een betere fysieke en/of sociale leefomgeving in een buurt, wijk of dorp;
 • De activiteit is voorbereid, bekend bij belanghebbenden en wordt uitgevoerd voor en/of door bewoners;
 • De activiteit heeft geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter;
 • De activiteit is niet in strijd met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen;
 • De activiteit en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen via de communicatiemiddelen van STILA en Mijn Buurt Assen;
 • Bij de aanvraag dient een begroting en een plan van aanpak te worden toegevoegd;
 • De aanvrager is 18 jaar of ouder, of met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Verantwoording en promotie

 • De aanvrager brengt binnen vier weken na voltooiing van de activiteit verslag uit aan de Stichting STILA, bestaande uit een financieel en inhoudelijk verslag, zo mogelijk aangevuld met foto- en/of filmmateriaal en eventueel persvermeldingen;
 • U geeft Stichting STILA toestemming om het foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor haar website.
 • U geeft Stichting STILA toestemming uw contactgegevens te delen met Omroep Assen. Omroep Assen mag u benaderen om tijdens een radio-uitzending aandacht te besteden aan uw activiteit. 

inspiratie nodig?

Ben je enthousiast geworden en wil je met hulp van het Wijkfonds of het Preventiefonds een activiteit organiseren of een plan uitwerken? Doe dan ideeën op in onze inspiratiehoek.

Stila helpt en ondersteunt sociale ideeën in assen

Dit is STILA
Wijkfonds

STILA is een onafhankelijke en zelfstandige stichting. Met het Wijkfonds stimuleren en ondersteunen wij inwoners van de gemeente Assen bij het organiseren van sociale activiteiten. Dat doen wij met kennis, inspiratie en een financiële bijdrage.

Dit is STILA Preventiefonds

Het preventiefonds stimuleert individuele initiatieven in Assen gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Ook vrijwillige organisaties met nieuwe initiatieven gericht op preventie kunnen bij ons een aanvraag indienen.

Winterstop

In verband met de feestdagen vinden er in de maand december geen panelvergaderingen plaats. Aanvragen die in de maand december worden ingediend, worden in januari door de panels behandeld. 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
STILA Assen