WIL JE DE LEEFBAARHEID IN ASSEN VERBETEREN?

Stila helpt en ondersteunt je graag!

Ben je Assenaar en heb je een leuk idee om de leefbaarheid te verbeteren? Maar ontbreekt het geld? Doe dan een beroep op STILA. Met een financiële bijdragen helpt STILA om je ideeën om te zetten in activiteiten.

STILA
Wijkfonds

Ondersteuning van sociale activiteiten in buurten en wijken, gericht op ontmoeting en verbinding.

STILA Wijkfonds

Ondersteuning van sociale activiteiten in buurten en wijken, gericht op ontmoeting en verbinding.
Meer informatie

STILA Preventiefonds

Ondersteuning van activiteiten die isolement en uitsluiting kunnen voorkomen.

STILLA Preventiefonds

Ondersteuning van activiteiten die isolement en uitsluiting kunnen voorkomen.
Meer informatie

Wat is Stila?

STILA betekent Stichting Stimulering Leefbaarheid in Assen. De gemeente Assen heeft twee onafhankelijke fondsen ingesteld waarop initiatiefnemers op het gebied van leefbaarheid een beroep kunnen doen.

Het ene is het wijkfonds. Dit fonds is gericht op initiatieven in buurt of wijk die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Het andere fonds is het preventiefonds. Dit is bestemd voor initiatieven die uitsluiting en isolement tegengaan. Dit kan voor een bepaalde wijk, maar ook voor heel Assen zijn. De initiatieven mogen geen beroepsmatige of commerciële activiteiten zijn.

Assenaren kunnen een beroep doen op de STILA-fondsen door een aanvraag in te dienen bij een panel. Voor wijk- en buurtinitiatieven is er het wijkpanel. Voor activiteiten gericht op het voorkomen van uitsluiting en isolement is er het preventiepanel. In de panels zitten vrijwilligers die leefbaarheid belangrijk vinden en inwoner zijn van de gemeente Assen. Het panel beslist of de aanvraag voldoet aan de eisen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, (LINK) wordt de gevraagde financiële bijdrage uitgekeerd. Regelmatig hebben beide panels overleg met elkaar want sommige activiteiten raken beide fondsen.

LEES VERDER

Wat is Stila preventiefonds

STILA Preventiefonds ondersteunt initiatieven en activiteiten in Assen gericht op kwetsbare doelgroepen. Daarmee bevorderen we de zelfredzaamheid van medestadbewoners en voorkomen we dat mensen in een isolement raken. Wil je ook meehelpen om dat doel te bereiken en heb je een goed idee maar krijg je de plannen niet rond of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het panel van ons Preventiefonds. Zo bouwen we samen aan een sterk en sociaal Assen.

samenwerken aan een leefbaar en sociaal assen

Sport
en spel

Met je wijkgenoten genieten van sportieve activiteiten is een prima middel om de onderlinge contacten te verbeteren. Sport verbroedert!

Ontmoeten
en beleven

Samen een activiteit opstarten. Of samen gewoon lekker koffie drinken, eten of BBQ-en. Leer elkaar kennen door elkaar te ontmoeten.

Kunst
en theater

Dankzij kunst, toneel en theater ontstaan prachtige vriendschappen en contacten. Kunst verbroedert en zorgt voor nieuwe inzichten. Geniet van elkaars aanwezigheid!

Muziek
en cultuur

Organiseer samen met je buurtgenoten een muziekevenement, een bloemencorso of een voorstelling. Verstevig je onderlinge contacten door elkaar beter te leren kennen.

STILA in het nieuws

STILA bestaat dit jaar vijf jaar! In verband met dit lustrum werd STILA-voorzitter John Matahelumual geinterviewd door Assercourant. John legt uit hoe burgerinitiatieven het verschil kunnen maken in het leven van vele medeburgers. Klik op de afbeelding hiernaast of de knop hieronder om het hele artikel te lezen.

een video zegt meer dan 1000 woorden

Daarom hebben we twee video’s gemaakt waarin we je laten zien wat het Wijkfonds en het Preventiefonds doen.

benieuwd hoeveel ondersteuning wij bieden?

STILA Wijkfonds en Preventiefonds inspireren, helpen en ondersteunen lokale projecten die gericht zijn op de verbetering van onderlinge contacten en het voorkomen van isolement en eenzaamheid. Dat doen we met kennis en ervaring, maar ook met financiële ondersteuning. Samen maken we Assen sterk én sociaal! Zo hebben we in 2022 maar liefst 109 projecten ondersteund met €222.688,-

Stila
wijkfonds
(2022)

projecten ondersteund
0

Stila
preventiefonds
(2022)

projecten ondersteund
0

inspiratie nodig?

Ben je enthousiast geworden en wil je met hulp van het Wijkfonds of het Preventiefonds een activiteit organiseren of een plan uitwerken? Doe dan ideeën op in onze inspiratiehoek.

Stila helpt en ondersteunt sociale ideeën in assen

Dit is STILA
Wijkfonds

STILA is een onafhankelijke en zelfstandige stichting. Met het Wijkfonds stimuleren en ondersteunen wij inwoners van de gemeente Assen bij het organiseren van sociale activiteiten. Dat doen wij met kennis, inspiratie en een financiële bijdrage.

Dit is STILA Preventiefonds

Het preventiefonds stimuleert individuele initiatieven in Assen gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Ook vrijwillige organisaties met nieuwe initiatieven gericht op preventie kunnen bij ons een aanvraag indienen.